مشخص شدن وضعیت خودرو

رضا
باسلام من ماشینم رو پلاک زدم بنام همسرم ولی سند بنام بنده هست فقط رفتیم راهنمایی رانندگی درخواست تعویض پلاک کردیم وبه دفتراسناد نرفتیم. برگ سبز وکارت ماشین بنام همسرم میباشد. الان که مشکل پیداکردیم ایشان حکم توقیف پلاک گرفتند و ماشین رو از من گرفتند من برای بازپس گیری چکارباید بکنم ضمن اینکه سند ومدارک خودرو درمنزل ودرنزد ایشان موجود میباشد و من نمیتوانم به مدارک دسترسی داشته باشم باسپاس رضا