ارث سرپرست به بچه های یتیم ميرسه؟؟

Parvaneh
من پدرم سال 75 فوت کرد عموم قیم من و سه خواهر دیگرم شد، تا 3 سال پیش هم با هم زندگی میکردیم الان عموم فوت کرده و ازدواج هم نکرده بود، آیا به ما ارث ميرسه؟؟ چون سرپرست ما بوده!!!