خودرو

عرفان
سلام بنده یک خودرو از یک نفر با قولنامه دستی با امضا یک شاهد خریدم که اون هم با قولنامه دستی از کس دیگر خریده حالا متوجه شدم که صاحب سند فوت شده و ورثه هم در دسترس نیستند و فقط کپی از مدارک وراث دارم حالا برای سند زدن باید چکار کنم