طلاق زوجه ودرخواست حضانت فرزند

حميده سلالي

با سلام خواهر من حدود 10 سالي ميشه كه ازداج كرده ودرتهران ساكنه والان يه دختر1ساله داره ولي شوهرش رفتار خيلي بدي باهاش داره اوايل كتك ميزد ولي حدود يه سالي ميشه كه فقط شكنجه روحي ميده مثل خرد كردن پيش فاميل  وغريبه ها .انگ هرزه زدن بهش .بي احترامي .بي توجهي.توهين وتهديد و...كه تحمل زندگي رو براي خواهرم مشكل كرده خواهرم ميخواد طلاق بگيره ولي ميترسه دخترشو نتونه بگيره.همسايه هاي قبلي حتي شاهد كتك كارياشون بودن ولي حاضر نشدن بيان شهادت بدن براي همين خواهرم كسي رونداره كه شهادت بده ايا راهي هست كه بتونه دخترشو بگيره وازش طلاق بگيره؟