ترک منزل توسط زن

ابریشمی

با سلام و احترام

همسر من پس از 4 سال زندگی مشترک پرتنش برای بار دوم و به بهانه های واهی نظیر عدم تامین جانی چند روز است منزل من را ترک کرده و در حال حاضر در منزل والدین خود به سر می برد. در ضمن ایشان تهدید کرده که از من شکایت خواهد کرد. من نیز دادخواست عدم تمکین داده ام.سوال من در این زمینه:

1. با توجه به این که ایشان آدم بسیار مادی است، بیم آن دارم که وی در زمانهایی که در منزل نیستم به خانه مراجعه کرده و اسنادی را از خانه خارج نماید، به این دلیل درب قفل درب واحد مسکونی خود (نه درب کل ساختمان) را عوض کرده ام. با توجه به سابقه دروغگویی ایشان، آیا می تواند ادعا نماید که بدلیل تعویض قفل، من ایشان را از منزل بیرون کرده ام؟ (دقیقا عکس واقعیت) و آیا در صورت اظهار می تواند این ادعا را ثابت نماید؟ و آیا برای دادگاه دلیل محکمه پسندی است؟

2. آیا راه قانونی دیگری برای بازگرداندن ایشان به خانه وجود دارد؟

3. با توجه به این که جزو دهها امضای ضمن عقد (متاسفانه) یکی نیز دادن حق طلاق به زن بوده است، آیا در صورت درخواست طلاق از جانب ایشان و عدم رضایت من، و اصرار ایشان همچنان می تواند در صورت جدا شدن نیز مهر خود را طلب کند؟

4. با توجه به این که احتمال دستبرد به منزل توسط ایشان می دادم، قفل در ورودی منزل را عوض کرده بودم. دیشب پس از پایان کار روزانه و رسیدن به منزل مشاهده نمودم که قفل منزل شکسته و همسرم با ورود به منزل بخشی از لوازم کوچک و اسناد مربوط به خود را خارج کرده است. به دلیل این که نگران حضور پلیس به دلیل آبروریزی در محل بودم به پلیس زنگ نزدم, چطور این موضوع را پیگیری کنم و آیا در رود پرونده به من کمکی خواهد کرد؟

با تشکر