کلاهبرداری

سوده
با سلام پدر بنده وام ازدواج بنده را گرفته و پدرشوهرم ضامن بنده شده ایشان بدون هیچگونه ایرادی اصرار ب طلاق من از شوهرم را داشته و چون اینکار را انجام ندادم بنده را از منزل بیرون کرده هیچکدام ا ز وسایل شخصی خود و همسرم را ندادند و همچنین طلاها و قسط وام را هم نمیدهند لطفا راهنمایی فرمایید