قصور وکیل بلاعزل

حیدری
با سلام , در سال ۸۷ وام مسکن خود را در قالب فروش ملک با وکالت بلا عزل در ازای مبلغ ناچیزی واگذار نمودم تا خریدار منزلش را از دست ندهد. یعنی منزلش را که در آستانه از دست رفتن بود با وام بانکی خود خریده و سپس با وکالت بلاعزل به خودش باز گرداندم. اما خریدار بعد از پرداخت چند قسط و با سواستفاده از قوانین بانک مسکن که صاحب امتیاز وام را بدهکار بانکی میشناسدسالهاست که قسط بانک را پرداخت نمیکند و حدود ۷ سال است که بنده از تمام تسهیلات و ضمانت بانکی محروم شده و کارم به نزول وغیره کشیده شده است در حالی که ایشان با استفاده از وام من ملکش چهار برابر قیمت شده. آیا میتوان از ایشان با عنوان قصور وکیل در وکالت و آسیب رساندن به منابع دیگر موکل خارج از مورد وکالت شکایت کرد؟ ضمنا آیا صحیح است که بانک مسکن با داشتن یک پشتوانه ملکی پشت هر وام مسکن اینگونه مشتریهای خوش حساب و معتبر بانکهای دیگر را از آنها بگیرد؟.