ممانعت از اجاره شبانه واحد توسط هیات امنا

habib

با سلام و خسته نباشید و تشکر از اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار میدهید.

سوال:من در یک مجتمع مسکونی که از 8 بلوک و در مجموع 150 واحد می باشد در شمال کشور واحدی دارم و در آن منطقه به خاطر توریستی بودن اجاره شبانه مرسوم بوده اما در این مجتمع هیات امناء با تصویب مصوبه ای و اجرای آن از اجاره شبانه واحد توسط مالکین به مسافرین جلوگیری می کند. با توجه به این اوصاف آیا حق چنین کاری را دارند؟(لازم به ذکر است دلیل تصویب این مصوبه از قول هیات امنا رعایت نکردن قوانین مجتمع و شئونات اسلامی توسط مسافران بوده و می گویند ما از اکثر ساکنین امضاء جمع آوری نمودیم آیا می توانند چنین مصوبه ای را که در حقیقت دخالت در کاربری قسمت اختصاصی واحد من بوده و بدون هیچ مدرک و مستندی تصویب و اجرا نمود؟ )  آیا برای اجاره دادن واحد خودم به مسافرین به صورت 2 یا 3 شب نیاز به اجازه از مراجع ذیصلاح است؟