قرارداد شراكت يك فروشگاه تجاري

مهدي بيگي

با سلام و خداقوت

من ميخواهم با يك از دوستانم فروشگاه ي را به صورت شراكت را اندازي كنم و ملك فرو شگاه از من است  ميخواستم من را راهنمايي كنيد كه چگونه قراردادي را اول كار منعقد كنم

ممنون ميشم از راهنمايتان