جدایی

ربانی

باسلام

دوسال پیش با فردی که بیمار روحی بوده و قرص مصرف میکرده ازدواج کردم

با صحبتی که با روانپزشکش داشتم مشکل حادی نداشت و میگفت ازدواج کند بهتر هم خواهد شد

تشخیص دکتر بیماری بایپولار(دوقطبی) بود اما در حد خیلی ضعیف

با دوسال زندگی کردن نتیجه اش بهتر شدن روحیه شد اما هنوز نتوانسته است شغلی داشته باشد و اخیرا بدون دلیل شبی من را پشت در نگه داشته و اجازه ورود به خانه را نداده است و دوروز دیگر هم با برگشتن به خانه ام مشاجره شدیدی بین مان اتفاق افتاد که منجر به زدن مشت بصورتم شد

و حالت روانی به او دست داده بود و من و مادرم را که مهمان خانه مان بود را از خانه بیرون کرد و شروع به خودزنی هم داشت

الان ده روزی است که به خانه پدرم امده ام او همچنان اقرار به اشتباه خود نکرده و اخیرا درخواست برگشتن من به خانه را کرده و تهدید کرده از طریق دادگاه اقدام میکند

آیا من میتوانم از راهی اعلام کنم که او صلاحیت اینکه درکنارش زندگی کنم را ندارد و یا اینکه از طریق پرونده پزشکی که نزد روانپزشکش دارد در دادگاه استفاده کنم 

متاسفانه هیچ علامتی روی صورتم نداشتم و به پزشک قانونی مراجعه نکردم 

دوست دارم بتوانم طوری جدا شوم که مهریه ام را هم بتوانم تماما بگیرم.

لطفا راهنمایی فرمایید.