مشارکت

مهدی

با سلام
یه زمین داشتم که بصورت مشارکتی 50-50 برای ساخت دادیم و قرار شد به ازای هر ماه تاخیر 5 میلون تومان خسارت بده در حال حاضر 12 ماه تاخیر داشته و من میخوام ازش شکایت کنم البته سه دنگ زمین به صورت سند سه دنگی غیر قطعی به نامش زدیم اپارتمان تا 90 درصد پیش رفته اما با 12 ماه تاخیر روز قرار داد یک فقره چک به مبلغ 500 میلون تومان از ایشان برای حسن انجام کار برای ضمانت گرفتیم حالا میخوام خسارت تاخیر از ایشان بگیرم ایا باید چک ضمانت که در قرارداد شمارش امده را ببرم بانک برگه بزنم بعد ببرم چک دادگاه یا باید اول برم شکایت کنم و چک اونجا ارایه بدم چطور بهتر میتونم به دریافت خسارت برسم با تشکر