شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد قشم

با عرض سلام و احترام
من چند سوال درباره شرکت سهامی خاص در منظقه آزاد قشم داشتم
1- آیا مدیرعامل شرکت با اختیاراتی که بر اساس ماده 14 اساسنامه مناطق آزاد به ایشان تفویض شده قادر است از جانب خودش تغییرات بزند و اعضای هیئت مدیره را تغییر دهد؟
2- آیا مدیرعامل شرکت با اختیاراتی که بر اساس ماده 14 اساسنامه به ایشان تفویض شده قادر است سهام با نام افراد را بدون هماهنگی با سهام دار به نفع شرکت انتقال دهد؟
3- آیا مدیر عامل می تواند بدون اطلاع هیئت مدیره و سهامداران اقدام به انعقاد قرارداد کاری با شرکتهای خارجی یا داخلی و یا اقدام به گرقتن وام بانکی بر اساس اعتبار شرکت نماید؟
4-اگر مدیرعامل قبل از تاسیس شرکت با دروغ، اعتماد افراد را جهت تاسیس شرکت جلب نماید و بعد از تاسیس شرکت افراد سهامدار متوجه دروغهای ایشان بشوند می توانند در دادگاه از ایشان بابت دروغگویی شکایت کنند؟
5- اگر مدیرعامل برای اخراج یکی از اعضای شرکت امضای ایشان را جعل نماید. حکمش چیست؟ و آن فرد چگونه می تواند اثبات نماید که امضایش جعل شده است؟
با تشکر فراوان از راهنمایی شما