مهريه و طلاق

ستار

سلام

همسرم ١٦ روز هست ترك منزل كرده با بهونه دعوا و فوش دادن ...

گفته كه مهريه ميخوام و طلاق 

مشاور هم ميريم ولي ميگه فقط طلاق

من ميخواستم تمكين كنم كه برادر همسرو گفت اين بچه است و عقل نداره ميخواد لج تورو در بياره

ولي من سوالم اينه قبل اينكه اقدام بكنه همسرم من ميتونم منزل و ماشين و خط تلفن و حساب بانكي رو بنام كسي بزنم؟

منزل ٥٢ متر است و در اون زندگي ميكنيم البته من منزل خودم پدر و مادرم زندگي ميكنن و من منزل اونها...

اين مستثنيات ديم ميشه كه نتونه مصادره بكنه؟

و از بابت پول حساب بانكي و خودرو چه طور ميتونم انتقال بدم و چه شخصي بايد باشه مادر و خواهر ميشه؟

حقوق من وزارت كار است بابت پرداخت مهريه چه طور ميشود؟