سرمایه گذتری

علی
با سلام و احترام من مبلغ 15 میلیون تومان به دوستم دادم تا در یک فروشگاهش سرمای گذاری کند و رسیدی همراه با مهر و امضا از ان گرفتم حال میخواهم بدانم اگر از پس دادن پول خودداری کرد میتوانم با رسید بانک و رسیدی که از خودش گرفتم قانونی اقدام کنم؟ با سپاس فراوان