ناتوانی حضور شاکی در زمان تعیین شده دادگاه

پیمان

با عرض سلام و خسته نباشید. مدتی پیش ماشین من را دزدیدند و خدارا شکر پیدا شد و دزد آن را دستگیر کردند. به واسطه خسارت هایی که به ماشین وارد کرده بود از وی شکایت کردم. اکنون برگه زمان برگزاری دادگاه برایم آمده است. متاسفانه تاریخ و ساعت برگزاری دادگاه به هیچ عنوان نمیتوانم حضور پیدا کنم. حال تکلیف چیست؟ آیا پدر من که مشخصاتش در همین برگه احضاریه دادگاه هم، تحت عنوان مشخصات پدر نوشته شده، می تواند به جای من حضور پیدا کند؟ یا راهی هست که زمان دادگاه را بتوان عقب تر انداخت ؟
با تشکر