فحاشی

کامیار شهباززاده

سلام خسته نباشید 

من تو دانشگاه با یه دختری دوست شده بودم که بنابه دلایلی از هم جدا شدیم و اون دختره با یه پسره دیگه دوس شد و باهم توطئه چیده بودن تا ازم شکایت کنن و آبروم رو ببرن بعد پس از بعضی مساعل من از روی عصبانیت به دختره او اس ام اس فحش فرستادم و همینطور به پسره حالا از من مدرک جمع کردن تا علیه من استفاده بکنن و از من شکایتت بکنن

متاسفانه اون همه ناراحتی ای که برای من بوجود آوردن و به من توهین کردن هیچ مدرک و مستنداتی ندارم 

میخواستم ببینم میتونن علیه من کاری انجام بدن یا نه ؟؟؟ و اینکه از طرف حراست دانشگاه هم میتونن اقدام بکنن؟ و اگه اقدامی علیه من انجام دادن من باید چیکار کنم که از این ماجرا راحت تموم کنم ؟؟؟

تورو خدا زود جواب بدین شدیدا عجله دارم و تحت فشار روانی خیلی شدیدی هستم

با تشکر