طلاق در شرايطي كه زوجه از دين اسلام خارج شده

Parisa

سلام 

در صورتيكه زوجه مقيم خارج از كشور و همانجا مسيحي شده باشد ،زوج در ايران به راحتي ميتواند او را طلاق دهد؟ لطفا راهنمايي بفرماييد دقيقا چه مداركي براي اثبات مرتدي زوجه لازم است و مراحل كار چگونه است و شرايط مهريه و حقوق زوجه در اين شرايط به چه صورت خواهد بود؟ با تشكر فراوان