انتقال نصف مستمری به دختر

با سلام خدمت وکیل محترم یک سوال دارم از حضور تان:آیا پدر میتواند قبل از فوت نصف مستمری دریافتی خود را به اسم  دخترش انتقال دهد؟