فروش سهم الاث

فاطمه

با سلام

پس از فوت مادر اینجانب, من به همراه برادر و دو خواهرم علی رغم موافقت سه خواهر دیگر تصمیم به فروش خاته مادری جهت تقسیم سهم الاث داریم. لطفآ در صورت وجود مراحل قانونی جهت فروش خانه با وجود مخالفت سه خواهر از مجموع 6 خواهر و یک برادر, این مراحل را به همراه هزینه تخمینی حق الوکاله ذکر فرمائید.

با تشکر