چگونگی اثبات عدم بدهی به سابق در دادگاه

sdlh shud \,v

با سلام و خسته نباشید

من به مدت تقریبا 3سال کارمند فروش دفتر هواپیمایی بوده ام. با توجه به حجم بسیار سنگین کاری و حقوق کم مرتبا خواهان افزایش حقوق به کارفرما بودم به همین علت به بهانه ی بحث با یکی از کامندان اخراج شدم

پس از اون برای گرفتن بیمه بیکاری خواهان برگه ی اخراج شدم که با لجبازی از دادن ان امتناع کرد

شکایت به اداره کار و رای هیات تشخیص به مبلغ 7میلیون تومان باعث شد بعلت نداشتن برگه تسویه پس از اخراجی که خود ایشون از دادنش خودداری کرد دلیلی برای شکایتش به دیوان عدالت شده

و مدعی شده که با رفتن من 40میلیون تومان کسری اورده شرکت ..در صورتی که این کسری مربوط بهفروش بلیط بوده و تقریبا مدت 1سال و نیم قبل پیش امده بوده و درواقع کسری نبوده .. پولی بوده که خودش از صندوق برداشت و بازنگرداند به صندوق

درصورت پرونده سازی بر علیه من چطور میشه اثبات کرد کذب بودن ااین مساله را؟

چه مدرکی ایشون باید برای اثبات داشته باشه و چه مدارکی من باید برای رد کردن آن داشته باشم؟

قبلا از راهنمایی شما سپاسگزارم