مهریه

محسن

سلام

دو سوال دارم

سوال اول: همسرم  سال 91 تعداد 110 عدد سکه از مهریه خود را اجرا گذاشت و اموال من یک خودرو و یک ماشین را توقیف کرد و ابتدای سال 92  دادگاه شورای حل اختلاف اقساط بندی مهریه را اعلام کرده برای پرداخت مراجعه کردم اما اعلام کردن تا همسرم پرونده را به اجرای احکام ارجاع ندهد این امکان وجود ندارد و اموال من هم توقیف است و نمی توان آزاد کنم

سوال دوم : همسرم میگوید که قصد دارد بخشی دیگر از مهریه را اجرا بگذارد تا من را ممنوع الخروج کند و اینگونه باعث شود من سفرهای کاری نتوتنم بروم  ایا می تواند این کار را هم انجام دهد