دریافت دیه از پدر

محمدرضا نیکوکار

سلام .من در سن ١۵سالگی تصادف کردم پدرم دیه آن را گرفت در حال حاضر که به سن قانونی رسیدم و پدرم هم توانایی مالی خوبی برخودار است دیه را ب نمیدهد  ایا امکان اقدام قانونی وجود دارد برای احقاق حق