كارگروكارفرما

hosseini

باسلام.پيمانكارساختماني درحال احداث ميباشم كه يكي از كارگران تبعه افغانستان دچار حادثه شده وپس از درمان وپرداخت هزينه هاي پزشكي اقدام به طرح شكايت نموده است.با توجه به سهل انگاري كارگر وپرداخت هزينه هاي درمان چه حكمي شامل حال ما ميشود؟ با تشكر