حمل و نگهداری اشیاء ممنوعه

پدرام خبیبی

سلام

حمل پاسور واسه دورهمی و ... جرم محسوب میشه؟