عدم صداقت محکوم علیه

پرویز

                                                                                   سلام و عرض ادب و احترام

اگر امکان داره محض رضای خدای متعال بنده  را راهنمایی فرمایید                                               ر                                                        

 بنده از دانشگاه پیام نور کشوردر سال1392 به علت عدم جذب من به عنوان هئیت علمی به دیوان عدالت اداری شکایت نمودم . شعبه اول یوان به دادخواست من رسیدگی و حکم به ورود شکایت مبنی بر جذب بنده به عنوان هئیت علمی با انجام مصاحبه مطابق تشریفات قانونی  فراخوان سال های 86و88و89 نمود ولی دانشگاه مدت 20 ماه از انجام حکم خوداری می نمود تا اینکه در آبان ماه سال گذشته برای خلاص شدن از شر این حکم و به منظور دور زدن این حکم بدون اینکه به مفاد حکم که مصاحبه را منوط به رعایت شرایط قانونی سال های 86و88و89 نموده بود توجه کند با انجام مصاحبه کاملا نمایشی به شعبه هفتم اجرای احکام اعلام کرد که ما مصاحبه کردیم و ایشان نمره لازم را کسب نکرده است وشعبه مزبور هم به استناد همان گزارش کذب دانشگاه، حکم را اجرا شده تلقی و پرونده من را مختومه کرده اند.  بنده به شعبه مزبورمراجعه و به این کار دانشگاه که نوعی دور زدن حکم دیوان است اعتراض نمودم ولی رئیس شعبه می گوید که ما گفته بودیم از شما مصاحبه بگیرند که به ظاهر گرفته اند و ما کاری نداریم که مصاحبه برابر حکم دیوان بوده یا بر خلاف آن.

                                                                                                حال سئوال من اینه 1- دادرس اجرای احکام دیوان با درخواست بنده مطابق ماده122 قانون دیوان و به تبع ان قانون اجرای احکام مدنی، مبنی بر تعیین کارشناس ناظر بر اجرای حکم و روند انجام مصاحبه موافقت نمی کند و گزارش کذب دانشگاه  و ترفند آنها را ملاک اجرا شدن  حکم و مختومه شدن پرونده بنده قرار داده است؟دادرس اجرای احکام دیوان از لحاظ قانونی می تواند با درخواست بنده مبنی بر تعیین کارشناس ناظر بر اجرای حکم مخالفت کنه؟
 من برای رسیدن به حق مسلم خود در برابر این مکر و فریب مسئولان از خدا بی خبر دانشگاه پیام نور کشور با در دست داشتن حکم قطعی دیوان چه کار حقوقی انجام دهم؟
   دادخواست دیگری بدهم؟ در این صورت با احتساب مدت رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان باید 2-3سال دیگر صبر کنم و معلوم نیست اینبار با دروغ گویی این آقایان از خدا بی خبر حکم به نفع من صادر بشه یا نه؟