انجام کار برای فرد

امیر

با سلام

توسط یکی از دوستان نزدیک   به نام علی که نقش واسط و معرف  را داشت برای دوستش مرتضی  ،  طبق قرار تلفنی پروپوزالی با قیمت توافقی 300 هزار تومان نوشته و بدون گرفتن  هزینه  پروپوزال را تحویل دادم ، مرتضی  به هیچ عنوان حاضر به پرداخت مبلغ نیست دلیل او این است که اساتید دانشگاه موضوع را قبول نمیکنند (مشکل از پروپوزال نیست) و میگوید به درد او نخورده . علی  بعد از صحبت با مرتضی موفق به دریافت 200 هزار تومان   از او میشود با  این عنوان که در ازای این مبلغ فایل ارائه برای درس دیگری  به او تحویل میدهیم ، این فایل نیز آماده و به او داده شد  اما مرتضی ادعا کرد  که  دیر تحویل داده شده و دیگر به درد او نمیخورد و حالا قصد دارد از علی بابت 200 تومان شکایت کند ، چون فیش پرداخت را دارد !

 

آیا مرتضی در انجام اینکار موفق میشود  ؟

اگر علی 200 تومان  را به او پس دهد و من از مرتضی شکایت کنم  موفق به دریافت 300 تومان هزینه انجام پروپوزال میشوم ؟