سوء استفاده از ضن=مانت وتعهد بانکی

مجید رفیعی

باسلام واحترام

من برای خانمی ضمانت وام به مبلغ11میلیون تومان را انجام دادم که نزد بانکگواهی کسر از حقوق و یک برق چک بدون تاریخ و سفته امضا شده میباشد و درقبال ضمانت هیچ سندی دریافت نکرده ام و این خانم با وعده و صرف زمان مدت 2ماه هست منو سر می دونه البته بگم با رئیس بانک هماهنگ هستن و چندبار مراجعه کردم برای گرفتن کپی اسناد ارائه شده  رئیس بانک کوتاهی کرده ایا میتوانم  با مساعدت شما طرح شکایت کنم .میتوانم ضمانت خود را باطل کنم؟باتشکر