معامله فضولی

با سلام 

 سوال اول ) اگر کسی هنگام معامله سمت خود را اعلام ننماید و بعدا معلوم شود که معامله را به وکالت از دیگری انجام داده است این معامله از نظر حقوقی چه وضعی دارد؟؟ 

سوال دوم ) آیا دختران 9 ساله و پسران 15 ساله می توانند اِقامه دعوای حقوقی نمایند ؟ 

سوال سوم ) اگر چنانچه مبیع مستحق للغیر باشد آیا می توان قیمت آن را به نرخ روز محاسبه کرد و بایع را به پرداخت محکوم نمود ؟ 

 با تشکر فراوان