حذف نام فرزندخوانده از شناسنامه پدرخوانده

با سلام و احترام

آيا ميتوان نام فرزندخوانده را از شناسنامه پدرخوانده حذف نمود بدون آنكه نام پدرخوانده از شناسنامه بچه حذف گردد و اينكه اين فرآيند چقدر زمان بر خواهد بود.

باتشكر فراوان