مطالبه مبلغ چك

g

سلام من مبلغي رو جهت سرمايه گذاري به شخصي دادم و قرار بر اين شد اون مبلغ رو با سودش دريافت كنم و اون شخص جهت ضمانت به من يه چك سفيد امضا بدون تاريخ دادن و ما فقط بصورت تفاهمي با هم به توافق رسيده بوديم حالا براي وصول اون چك أيا ميتونم اقدام كنم و اينكه چجوري ميشه فهميد كه أيا اون شخص أموالي جهت توقيف داره يا نه چون اون شخص در حال حاضر خارج از كشور هستن