فروش مال غی، خیانت در امانت، کلاهبرداری

soreana

با سلام و احترام

تشرکت تعاونی مسکن 6 سال قبل اقدام به درج اگهی برای دریافت عضویت و خرید زمین مشخص داشته است
از زمان آگهی تا 6 سال بعد از 400 نفر وجوهی دریافت کرده که 5 برابر زمین مورد آگهی بوده و در همان سال اول با پول 100 نفر اول اقدام به خرید زمین مورد آگهی کرده است
مدیران تعاونی راسا بدون هیچ اطلاعی با پول افراد بعدی (300نفر) اقدام به خرید زمین های دیگری کرده و سپس برای هر زمین عضو جدیدی گرفته شده و وجوه جدیدی دریافت شده است
تعاونی در 6 سال گذشته از برگزاری مجامع تعاونی و دادن هر گونه اطلاعی به اعضا و یا اداره تعاون و یا .. خودداری کرده و حتی زمین های خریداری شده را به تهاتر بابت ثمن زمین دیگر داده و همین روال ادامه پیدا کرده است
شکایت های زیادی از 2 سال قبل در اداره تعاون و دادسرا و دادگاه های مختلف به صورت حقوقی و کیفری طرح شده و هر یک بدلیل عدم در اختیار داشته اطلاعات دقیق و ریز حساب ها و .. بی نتیجه بوده است
پرسش اینجانب
آیا 100 نفر اول که زمین اول با پول این اعضا خریداری شده است نسبت به زمین اول حقوق مالکانه دارند و با توجه به اینکه مدیران تعاونی به تعهدات خود اقدام نکرده اند باید شکایت با موضوع فروش مال غیر از مدیران تعاونی داشته باشند و مابقی 300 نفر دیگر شکایت خیانت در امانت و کلاهبرداری نمایند یا به نحو دیگر
همچنین با توجه به اینکه با پول 300 نفر مازاد 100 نفر اول زمین های دیگری بدون اذن اعضا خریداری شده و برای هر یک اعضا جدید گرفته شده و وجوه جدید دریافت شده، آیا اعضا حقوق مالکانه ای دارند و اگه دارند چه اعضایی مسبت به چه زمینی

با توجه به اینکه مدیران تعاونی از دادن کلیه اطلاعات شامل تفکیک و ریز پرداخت اعضا خودداری کرده و حتی ریز پرداخت های بابت خرید زمین های را نیز ارائه نمی دهند و با این روش هر شکای طرح شده در 2 سال گذشه به دلیلی بی نتیجه بوده است، چگونه می توان کلیه اطلاعات مالی اعضا شامل ریز پرداخت های اعضا تعاونی و همچنین ریز پرداخت های تعاونی برای خرید زمین ها و هزینه های دیگر تعاونی را دریافت کرد و برای این منظور چه اقدامی باید کرد
با تشکر و احترام