اقدام عرفی یا قانونی

سید جعفر شاه نوری

با سلام وخسته نباشید  نمی دانم  عنوان شکایت من مدنی می شود یا نه؟ این حقیر مستاجری داشتم که به خاطر آشنا وفامیل بودن فقط در سال اول، یک قرار داد دستی  وصوری نوشتیم یعنی  در بنگاه مشاور و املاک ننوشتیم .فقط قرار داد یک ساله بستیم.بعد از پایان قرار داد یک ساله ،این فرد تاا چهار سال دیگه در منزل من  بعنوان مستاجر بود اما هیچ قرارداد  اجاره دیگری ننوشتیم واون قرار داد سال اول را هم برای سال های بعد تمدید هم  نکردیم.درمجموع حدود   پنج سال در منزل من بعنوان مستاجر بود .متاسفانه بعد از آنکه منزل  را تخلیه کرد متوجه شدم  یعنی مشاهده کردم بعضی از وسایل منزل تحویلی  که قبلا سالم بودند  الان دارای اشکال وخسارت است.( یعنی بعدا متوجه شدم)البته داخل اتاق را رنگ آمیزی کردند ولی متوجه خرابی بعضی از وسایل برقی مثل تهویه ولامپ ها  وغیر برقی کابینت نشدم.البته تذکر شفاهی می داد م که منزل را باید مثل روز اول تحویل بدهد.تازه قبض برق را هم  هنوزتسویه نکرد.نمی دانم در این شرایط که دستم به لحاظ قانونی خالی در خالی است چه کنم؟وسوال دوم  من اینکه ، اگر من به محل کار ایشان(همین مستجر) جهت گله وشایت پیش همکارانش ویا ریس اش ( در یک شرکت  خصوصی کار می کند) بروم آیا ایشان می تواند به جهت قانونی ویا در دادگاه بخاطر حضورمن در محل کارش وبخاطر اینکه از ایشان بد گویی ویا واقعیت اتقاق بین خودمان  را بگویم از من شاکی شود؟ودر صورت شاکی شدن در دادگاه حق با او می شود؟من در این شرایط چه بکنم؟ممنون می شوم راهنمایی ام کنید.