شرایط مشارکت املاکی که دارای مغازه هستند

بهمن

سلام املاک مسکونی که دارای مغازه تجاری هستند مثلا یک ساختمان 4 واحدی که یک مغازه 40 متری هم طبقه اول این ساختمان دارد در نظر بگیریم زمانی که مالکین بخواهند مشارکت کنند  آیا مغازه از اضافه بنا سهم می برد یا خیر؟؟ مغازه ملکیت یا سرقفلی باشد چه شرایطی دارد ؟؟