اجاره نامه

محسن

با سلام  در اجاره نامه ای ۶ ساله که دو سال ان سپری شده هیچ گونه اجاره بها  و ودیعه ای قید و انشاء نشده میتوان تقاضای فسخ داد و در صورت موافقت به چه موادی می توان استناد کرد .با تشکر و سپاس