انتشار موزیک های خوانندگان

میلاد

با سلام

میخواستم بدونم آیا انتشار موزیک های خوانندگان که در بیشتر سایت ها به صورت رایگان وجود دارد،  خلاف قانون می باشد؟ و آیا خواننده می تواند از مدیر سایت شکایت کند؟ 

و آیا اگر خواننده بتواند شکایت کند،  چرا بی شمار سایت های اینترنتی وجود دارد که این موزیک ها را،  رایگان انتشار می دهند؟