قرارداد اجاره زمین

سید احمد حسینی

با سلام

من تابستان 94 یک زمین کشاورزی را به مدت یک سال اجاره کرده ام به مبلغ مشخص، بخشی از اجازه زمین را پرداخت کرده ام و بخشی از اجاره را پرداخت نکرده ام. دلیل آن هم این است که بعد ورود به منطقه متوجه شده ام که زمین زراعی را به مبلغ بسیار گزافی به اینجانب اجاره داده که خارج از عقل عرفی و شرعی می باشد (در حدود ده برابر قیمت رسمی در منطقه) و همچنین زمین در سال گذشته اش دچار سیل شدید شده بوده است و این موضوع را مالک به بنده اطلاع نداد. اکنون در سال جاری مجدد سیل امده و زمین را منهدم کرده و من نتوانستم هیچ گونه فعالیتی بر روی زمین داشته باشم. ولی مالک مصرانه چک ضمانت قرارداد بدون تاریخ را به اجرا گذاشته و مدعی است که باید تمام اجاره را دریافت کند و متاسفانه بانک هم برگشت زده است.

اکنون سوالم این است که ایشان بابت چک برگشتی اینجانب چه کار خواهد توانست کرد و اینکه بنده چه طرح دعوایی میتوانم بابت این موضوع و دریافت خسارت و رسیدن به اصل سرمایه و خسارات وارده به سرمایه ام داشته باشم؟

با تشکر