شکایت

محسن
باسلام.بنده با یک اطلاعیه آموزش زبان وعطای گواهی نامه در منزل مواجه شدم پس از تماس و یک نفر مدرس زبان ب خانه بنده برای اموزش امد بعد از چندین جلسه اموزش وگرفتن امتحان پس از مدتی برای بنده گواهی نامه صادر کرد ک اینجانب ان گواهی را ب شرکت دادم وبعد از پیگیری متوجه شدم ک این آموزشگاه بدون مجوز از فنی حرفه ی بوده حال شرکت بنده مرا مورد سو ظن خود قرار داده بنده بایستی شکایت کجا رو بکنم ک چگونه ری گناهی خود را ثابت کنم