زمین

salimi

با سلام.مالکی صاحب یک پلاک10000متری زمین بوده است..او قبل از قطعه گذاری زمین 100متر از زمین را به اقای الف میفروشد ..اقای الف اقدام به گرفتن سند بوسیله ی یک قولنامه از طرریق شورای حل اختلاف میکند..مالک اصلی سپس نقشه گذاشته و زمین ها را قطعه بندی میکند..بعد از قطعه گذاری به بنده یک زمین102متری میفروشد..من با یک وکالتنامه سند میگیرم برای زمنم..حال اقای الف ادعا میکند ک زمین من مال ایشان است....خاطرنشان میشود که در سند اقای الف زمینش قطعه بندی نشده است ولی برای من قطعه دارد....ضمنا مالک اصلی فوت شده است