عندالاستطاعه

samira

با سلام اگر درعقد نامه کلمه عندالاستطاعه ذکر شود با تعداد 500 سکه .

.ایا تعداد صد وده سکه که مهریه قانونی بنده هست هم با توجه به وضع مالی همسراینده ام مطالبه میشه یا نه .اون صد و ده سکه عندالمطالبه هست و مابقی عندالاستطاعه ؟؟؟

یا اینکه با درج این کلمه تمام 500 سکه عندالاستطاعه میشه ؟؟