قانون کنکور برای شرکت مجدد

علیرضا

باسلام

آیا دانشجوی ترم اخر دوره کارشناسی می تواند مجددا بدون انصراف بار دریگر در کنکور سراسری در مقطع کارشناسی شرکت کند؟

این قانون در دفترچه در مورد دانشجوی ترم آخر ذکر نشده است. با سپاس