چک سفقد امضا

صمدی

سلام . من یک چک سفید امضا از خانومم دارم که بابت سهمم از خونه دریافت کرده ام برای به اجرا گذاشتن اون چیکار کنم ؟؟