درخواست عدم تمكين و جدايي

محمدرضا

مدت يكسال هست با خانمم به شدت روابطمون تيره شده. الان هم ازش خواستم سر كارش نره و همراه من به شهر ديگر بيايد ولي اين كار را انجام نمي دهد.به اداره خانمم هم نامه نوشتم و ازشون خواستم ولي ترتيب اثري داده نشده حالا تقاضاي عدم تمكين يا جدايي را دارم. لطفا راهنمايي بفرماييد.