حذف اسم همسراز شناسنامه

سلام،من یکساله ازهمسرم جدا شدم فرزندی نداریم میخوام اسم همسرمو ازشناسنامه حذف کنم چکاری بایدانجام بدم؟