مستمری به بازمانده

MAHTAB

با سلام و درود خدمت بانو بوجاری نژاد:

زنی که شوهرش فوت میکند و مستمری بازمانده از تامین اجتماعی دریافت میکند آیا با شاغل شدنش  بعد از فوت شوهرش آنهم به دلیل تامین مخارج زندگیش در شرکت خصوصی و رد کردن بیمه از سوی کارفرما برای او مستمری دریافتی او قطع میگردد؟؟

با ارزوی موفقیت . پیشاپیش از کمک و پاسخگویی شما ممنونم.