خیانت درامانت

a p

با سلام اینجانب با فردی ب نام محمد دوست بودم و با همفکری او تصمیم گرفتیم ک معامله ی ماشین راه بندازیم بنا ب گفته ی دوستم مبلغ ۸۰ میلیون تومان چک در وجه حامل به نام خودم نوشتم و ب دوستم دادم تا بره ماشین بیاره ی مدت گذشت و خبری از ماشین نشد و هروقت ازش میپرسیدم منو میپیچوند تا اینکه فهمیدم چک من دسته یه نزول خور ک رفیق خوده این دوسته من بوده و بی خبر بودم افتاده حالا اون نزول خوره ب من گفته ک ۴۰ میلیون تومان بهش بدم ک چکامو بهم پس بده درصورتی ک من کلاهه اعتماد ب دوستم سرم رفته و بی گناهم چیکار باید کنم؟ضمنا ۱۶۰۰متر سنگ از درود برام فرستادن و درقبالش چک ۴۰ میلیونی ب کارخونه دار درود دادم و وقتی سنگها را برام فرستادن همین رفیقم محمد گف که سنگها رو درانبار فردی ک میشناسد بزارم و قبول کردم حال فهمیده ام ک سنگها در انبار همان نزول خوره هستند و او سنگها را گرو گذاشته تا چک ۸۰ میلیونی را پاس کنم واقعا کلاه سرم رفته چ کار کنم؟؟؟؟؟ از طرفی صدای ضبط شده ام از نزول خور دارم ک گفته چک را از محمد دریافت کرده و میداند من بیگناهم و گفته چک من را ب مبلغ ۴۰ میلیون ب خودم حاضره بفروشه... ایا این صدا کمکی میکنه؟