تفسیر رأی صادر شده توسط کمیسیون 5 نفره

رضا

با سلام. از یک دندانپزشک به دلیل از بین بردن 2 دندان شکایت کردیم که در کمیسیون مرحله دوم در پزشکی قانونی رأی زیر را صادر کرده اند:

«یافته های موجود در رادیوگرافی فکین و معاینه فعلی، عدم درمان آبسه موجود در ریشه دندان قدامی 3 و تعبیه بریچ 5 واحدی در فک فوقانی راست و بر روی این دندان، در افتادن بریچ تعبیه شده مؤثر بوده است. بر این اساس دندانپزشک معالج ............................. مرتکب قصور شده و مسئول پرداخت خسارتی به میزان یک میلیون تومان میباشند.»

حالا قاضی پرونده میگه ما نمیتونیم پزشک رو احضار کنیم و این حکم رو اجرا کنیم، چون شاید پزشک دلش نخواهد بیاید یا اینکه اگر بیاید شاید راضی به پرداخت این مبلغ نشود. قاضی میگن بروید و در شورای حل اختلاف شکایت کنید تا آنها این پول را از پزشک بگیرند.

لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا نظر قاضی پرونده منطقی و قانونی است؟ ما چه اقدامی در این مورد میتوانیم انجام دهیم؟