حق حضانت

پسرم۴سالشه حضانتش با منه,پدرش ۱۰روز یه بار حق ملاقات داره ولی الان ۴روزه بردش و نیاوردش,میتونم شکایت کنم؟وحکمی که دادگاه تعیین میکنه چیه؟