توافق نامه

مریم

باسلام  و احترام

میخواستم بدونم، یک ملک از املاک متوفی زمانی که بین دوفرزند از شش فرزند متوفی تقیسم شود، برای ثبت این عمل به چه صورت باید اقدام کرد که درآینده بتوان ثابت کرد که این ملک به این دوفرزند داده شده و ادعای دیگری نداشته باشند. آیا باید دردفتر اسناد رسمی ثبت شود، یا به صورت یه توافقنامه که بین فرزندان نوشته و امضاء گرفته میشود کفایت میکند.     

                                               باسپاس