نفقه

زینب

همسر سابقم مدت 4 سال که جدا شدم نفقه دخترمو پرداخت نکرده .دخترم 7سالشه از طریق دادگاه درخواست حضانتشو کرده .من میتونم اعتراض بدم درخواست نفقه کنم و بگیرم.تواین چند سال شکایت کردم