عيدي وسايرمزاياكار

ابوالفضل حسن پور

باسلام وقتتون بخير

بنده يكسال ونيم درشركتي كاركرده ام ولي هيچ گونه بيمه وعيدي به من پرداخت نكرده اند

حقوقم براي هرنصب5000هزارتومان بوده وحقوق ثابتي نداشتم ولي درماه حدودا دويست نصب انجام ميدادم كه حقوقم ميانگين يك ميليون ميشد

الان من را بدون دليل اخراج كردند وبنده به اداره كاررفته ودادخواست دادم وبراي دوم شهريور وقت رسيدگي دادن

ازيكي ازدوستانم شنيدم كه كارم چون حقوق ثابت نداشته وبه نوعي پورسانتي بوده گفت كه به شكايت در اداره كار رسيدگي نمي كنند ايا درسته؟

اگه ميشه كمي راهنماييم كنيد تا بتونم حقمو  درتاريخي كه وقت رسيدگي دادن بتونم بگيرم

ممنون بابت راهنمايي هاتون